Skip to content

Εταιρική υπευθυνότητα

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί το γνώμονα για κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης μας και κάθε στρατηγική λήψη αποφάσεων. Κατανοούμε ότι η λειτουργία μας έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

 Η Ιατρική Μέριμνα και Υγεία Α.Ε. υιοθετεί υπεύθυνες πρακτικές που συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη κοινωνική ευημερία !

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

H εταιρία μας υποστηρίζει το σύστημα υγείας και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον μέσω της διάθεσης εξοπλισμού στα Νοσοκομεία της χώρας και την παροχή αναλώσιμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών των δομών υγείας. Επιπλέον η Ιατρική Μέριμνα και Υγεία Α.Ε. καλύπτει την κατάρτιση και εκπαίδευση του αρμόδιου τεχνικού προσωπικού των Νοσοκομείων στα μηχανήματα, με τη συμμετοχή τους σε Workshops κατασκευαστικών οίκων σε παγκόσμια κλίμακα.

Η εταιρία μας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας ενισχύει την απασχόληση της τοπικής κοινωνίας και συνδράμει στη κατανομή του εισοδήματος και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Η Ιατρική Μέριμνα και Υγεία Α.Ε. υποστηρίζει την περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και δεσμεύεται για:

την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης και άλλων ειδικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας της.

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της.

τη συνεχή βελτίωση του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση.

Θεωρούμε ότι η πιστοποίηση κατά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί στην πράξη μοχλό για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών λειτουργίας μας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας. Παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Ενοποιημένου Συστήματος, δίνουμε την πλήρη υποστήριξή μας και τη μέγιστη προτεραιότητα στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και σε συνεννόηση με το προσωπικό δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε τις προδιαγραφές του για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα Πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΝ ISO 13485:2016, ΕΝ ISO 14001:2015 και την Υπουργική Απόφαση 1348/2004. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι να συνεργούν για τη διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας μας προς την Ποιότητα και το Περιβάλλον. Οι προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση της προσφερόμενης ποιότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι διαρκείς και τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα.

Οι επιτυχίες μας:

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών προκειμένου να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτυπώμα των εκτυπώσεων.

Ορθή χρήση και σωστή διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας με βάση την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου μας.

Σημεία ανακύκλωσης εντός του κτιρίου μας και διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ανά κατηγορία συσκευασίας : μπαταρίες, χαρτί – πλαστικό, λάμπες, παλιά εκτυπωτικά και υπολογιστές ή ανταλλακτικά μηχανημάτων.

Αύξηση «πράσινων» προμηθευτών με την επιλογή συνεργασίας, με οικολογικά κριτήρια, με προμηθευτές που εντάσσουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες για τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συγκεκριμένα είμαστε εισαγωγείς ενός καινοτόμου προϊόντος που είναι ο Κλίβανος αποστείρωσης μολυσματικών αποβλήτων της εταιρίας Celitron, με δυνατότητα αποστείρωσης και τεμαχισμού των κίτρινων αποβλήτων, καθιστώντας τα Οικιακά απορρίμματα.

ΑΝΘΡΩΠΟKENTΡΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα του οργανισμού μας και ακολουθεί τις δράσεις του σε όλα τα επίπεδα.

Η κυριότερη πρόκληση για εμάς είναι η διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας!

Όμως τι ακριβώς κάνουμε για να το πετύχουμε;

Στοχεύουμε:

Πρώτα από όλα στην ασφάλεια και την υγεία στον εργασιακό χώρο. Η εταιρία μας επί σειρά ετών και εν μέσω περιόδου Covid, επένδυσε σε εξοπλισμό για την ασφάλεια των εργαζομένων της. Ενδεικτικά αναφέρονται τα γάντια latex μίας χρήσης, μάσκες μίας χρήσης, στολές προστασίας, ποδονάρια καθώς και ο εξειδικευμένος εξοπλισμός για το τεχνικό τμήμα όπως ειδικά γάντια προφύλαξης από ηλεκτρικό ρεύμα και βελόνες και προστατευτικά γυαλιά.

Στη δια βίου μάθηση και τη συνεχόμενη κατάρτιση του προσωπικού μας με την κάλυψη των εξόδων για την κατάκτηση μεταπτυχιακών τίτλων και την τακτική συμμετοχή τους σε σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στη παροχή προνομίων ζωτικής σημασίας στην καθημερινότητα των εργαζομένων μας, όπως μηνιαίες παροχές για την κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, παροχή μεταφορικού μέσου και πλήρη κάλυψη πακέτου κινητής τηλεφωνίας.

Στη παροχή ομαδικών προγραμμάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ατομική ή οικογενειακή κάλυψη.

Στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της εργασίας και της οικογένειας με την τήρηση των ωραρίων εργασίας.

Στην εξάλειψη του εργασιακού ρατσισμού, σεβόμενοι τη προσωπικότητα κάθε εργαζομένου με την ενίσχυση της ποικιλομορφίας στο εργατικό δυναμικό μας.

Στο δίκαιο σύστημα αμοιβών και στη διαφάνεια του συστήματος προσλήψεων.